Cách sử dụng sản phẩm Trò chơi Ngân hàng (Bank Game)

Sản phẩm Bank Game nhằm giúp trẻ học cách tính phép nhân với các con số hàng ngàn một cách đơn giản và dễ hiểu. Trước khi sử dụng sản phẩm này, trẻ cần có những trải nghiệm trước với các sản phẩm như : Trò chơi tem số ( Stamp Game), Khung chứa các chuỗi hạt màu cỡ nhỏ (Small Bead Frame), Khung chứa các hạt màu cỡ lớn (Large Bead Frame)… Chúng cũng cần có những kiến thức về phép nhân thông qua việc học với các sản phẩm như : Chart học phép tính nhân (Multiplication Working Charts), Hộp học phép nhân có thẻ điều khiển (Multiplication Equations and Products Box).

Sản phẩm này được dùng cho nhóm có từ 3 đến 4 trẻ cùng chơi. Các bé sẽ đảm nhận 4 vai trò khác nhau để cùng chơi sản phẩm này :

+ 1 bé sẽ đóng vai Người điều khiển (Controller). Vai trò của Người điều khiển là đưa ra phép toán cần được tính và đảm bảo, giám sát các bước thực hiện phép tính.

+ 1 bé sẽ đóng vai Nhân viên ngân hàng (Banker). Vai trò của Nhân viên ngân hàng là quản lý các thẻ số.

+ 1 bé sẽ đóng vai Thủ quỹ ( Cashier) : Vai trò của Thủ quỹ là thực hiện phép tính.

+ 1 bé sẽ đóng vai Người giữ sổ ( Book Keeper) : Người giữ sổ đảm nhận việc ghi chép lại quá trình thực hiện phép tính.

Trước khi chơi thì các thẻ số sẽ được trải ra thảm và phân làm 3 loại thẻ như sau :

March 09 002

+ Cột thứ nhất là những thẻ số màu trắng nằm ở phía tay trái của tấm thảm : Đây là các thẻ dùng để làm kết quả của phép tính

+ Cột thứ 2 là những thẻ số có màu xanh, đỏ : Đây là những thẻ dùng để làm số nhân.

+ Cột thứ 3 là những thẻ số màu xám : Dùng để làm số bị nhân

Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép nhân 4621 x 13 =?

Trò chơi sẽ tiến hành theo quy trình như sau :

_ Thủ quỹ sẽ nói với Nhân viên ngân hàng đưa cho các thẻ số 4000, 600, 20 và 1 (dùng để tạo thành số 4621) và xếp theo thứ tự như hình dưới đây. Thủ quỹ cũng yêu cầu Nhân viên ngân hàng cấp cho 2 thẻ số 10 và 3 (dùng để tạo thành số 13) và đặt ở phía tay phải bên cạnh số 4621.

March 09 013

_ Thủ quỹ bắt đầu thực hiện phép nhân. Đầu tiên thủ quỹ sẽ dịch chuyển số 3 lên phía trên sát ngay số 1, thực hiện các phép nhân 3 với các số 4000, 600, 20 và 1 theo thứ tự từ trên xuống dưới. Thực hiện xong phép tính nào thì thủ quỹ sẽ yêu cầu Nhân viên ngân hàng đưa cho thẻ số kết quả trong dãy thẻ màu trắng. Trong phép tính 4621 x 3 thì sẽ được kết quả là 13863. Các thẻ kết quả sẽ xếp theo thứ tự từ phải qua trái là từ hàng đơn vị tới hàng lớn nhất (xem hình dưới đây).

March 09 014

March 09 015

_ Tiếp đến thủ quỹ sẽ tiếp tục thực hiện phép nhân 4621 với 10. Cách làm cũng giống như với phép nhân 4621 x 3. Kết quả của 4621 x 10 là 46210.

March 09 016

_ Thực hiện cộng kết quả của 2 phép nhân theo thứ tự từng cột, thủ quỹ sẽ được hàng đơn vị là 3. Hàng chục là 70. Hàng trăm là 0 (do 200 + 800 = 1000 thì đổi thành thẻ 1000 rồi đặt sang cột hàng nghìn và đặt thẻ số 0 ở hàng trăm). Hàng nghìn cũng là 0 ( do các thẻ hàng nghìn cộng lại thành 10000 nên thủ quỹ sẽ đổi thành thẻ 10000 rồi đặt sang hàng chục nghìn và đặt thẻ số 0 ở hàng nghìn). Hàng chục nghìn sẽ là 60000. Vậy kết quả cuối cùng của phép tính 4621 x 13 sẽ là 60073.

March 09 017

Sau khi Thủ quỹ thực hiện phép tính, Người điều khiển sẽ kiếm tra lại kết quả. Lần lượt như vậy, các bé sẽ thay phiên đảm nhận những vai trò khác nhau trong trò chơi.

Tham khảo và tìm mua sản phẩm tại: http://giaocumontessori.com/p/tro-choi-ngan-hang-bank-game/

( Được biên tập bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời