Học phép nhân với “Các chuỗi hạt màu” (Short Bead Chains)

Sản phẩm Short Bead Chains giúp trẻ học các phép toán cộng, trừ, nhân, chia 1 cách đơn giản và dễ hiểu. Ở bài viết này, Dạy Con Kiểu Nhật giới thiệu tới các vị phụ huynh cách hướng dẫn trẻ học phép tính nhân với sản phẩm này.

Các bước học phép tính nhân với sản phẩm Short Bead Chains như sau :

_ Bước 1 : Đặt hộp đựng các chuỗi hạt nằm phía trên cùng góc tay phải của tấm thảm hoặc mặt bàn:

240px-Mult_with_Bead_Bars_1

_ Bước 2 : Trẻ sẽ học các phân trong bảng cứu chương từ 1 tới 9. Trong ví dụ này thì chúng ta sẽ hướng dẫn trẻ học phép nhân với 7.

Lấy chuỗi có 7 hạt và đặt theo chiều ngang lên tấm thảm. Sau đó nói với trẻ ” Đây là một lần 7.”

240px-Mult_with_Bead_Bars_2

_ Bước 3 : Lấy một chuỗi khác cũng có 7 hạt và đặt theo chiều dọc ngay phía dưới chuỗi nằm ngang :

240px-Mult_with_Bead_Bars_4

_ Bước 4 : Lấy hai chuỗi 7 hạt khác đặt song song với nhau theo chiều ngang. Rồi đếm tổng số hạt ở 2 chuỗi. Ta được tổng số hạt là 14. Nói với trẻ : ” Hai lần 7 là 14″.

240px-Mult_with_Bead_Bars_5

_ Bước 5 : Lấy một chuỗi có 10 hạt và một chuỗi có 4 hạt xếp theo chiều dọc, nằm ngay phía dưới hai chuỗi có 7 hạt trên.

240px-Mult_with_Bead_Bars_7

_ Bước 6 : Tiếp tục đặt ba chuỗi có 7 hạt nằm song song theo chiều ngang. Rồi đếm tổng số hạt ở 3 chuỗi. Ta được tổng số hạt là 21. Nói với trẻ :” Ba lần 7 là 21″.

240px-Mult_with_Bead_Bars_8

_ Bước 7 : Thực hiện tiếp tục với phép nhân 4,5,6,7,8,9,10 với 7.

380px-Mult_with_Bead_Bars_9

Tham khảo và tìm mua tại: http://giaocumontessori.com/p/cac-chuoi-hat-mau-short-bead-chains/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời