Học phép tính trừ với “Gậy số” (Numerical Rods)

Với hướng dẫn sử dụng sản phẩm Gậy số (Numberical Rods), trẻ có thể dễ dàng phép tính trừ các con số từ 1 đến 10.

Các bước hướng dẫn trẻ học phép tình trừ với sản phẩm này như sau :

_ Bước 1: Đặt bộ sản phẩm Gậy số và các thẻ số lên trên 1 tấm thảm hoặc mặt bàn :

230px-Sub_with_rods_1

_ Bước 2 : Đẩy chiếc gậy dài nhất ra sát phía ngoài cùng của tấm thảm. Sau đó đặt thẻ số 10 (vì gậy có 10 khúc được sơn màu xanh, đỏ đan xen) lên trên tấm thảm.

230px-Sub_with_rods_2

_ Bước 3 : Đẩy chiếc gậy dài thứ 2 sát vào gậy dài nhất. Gậy này có 9 khúc nên đặt thẻ số 9 lên trên đó.

230px-Sub_with_rods_3

_ Bước 4 : Lấy chiếc gậy ngắn nhất (chỉ có 1 khúc) rồi đặt nối tiếp vào gậy được đặt thẻ số 9. Sau đó đặt thẻ số 1 lên trên chiếc gậy ngắn nhất.

230px-Sub_with_rods_4_ Bước 5 : Tiếp tục làm theo các bước trên với những chiếc gậy còn lại :

230px-Sub_with_rods_5

_ Bước 6 : Sau đó bỏ hết các thẻ số đi, và xếp các gậy có thẻ số 1 đến gậy có thẻ số 5 thành hình giống ảnh sau :

230px-Sub_with_rods_10

Như vậy trẻ đã hiểu được các phép tính 10-1=9, 10-2=8…

Tham khảo và tìm mua sản phẩm tại: http://giaocumontessori.com/p/gay-so-numerical-rods/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời