Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Knobb Cylinder (hình trụ không núm) trong Montessori

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Knobb Cylinder (hình trụ không núm) trong Montessori. Sản phẩm này giúp trẻ tăng khả năng phân biệt về kích cỡ.

Để áp dụng phương pháp Montessori khi sử dụng sản phẩm này, mẹ làm theo các bước hướng dẫn như sau :

Bước 1: Đặt hộp sản phẩm lên bàn hoặc thảm :

ảnh hình trụ -1

Bước 2: Mở nắp hộp và để vào một góc cạnh bàn bên tay phải của bàn, sau đó di chuyển hộp về góc bên trái

ảnh hình trụ 2

Bước 3: Lấy khối dày nhất và mỏng nhất để cạnh nhau , chỉ vào và nói : cái này dày, cái này mỏng.

ảnh hình trụ 3

Bước 4: Lấy khối trụ dày nhất đặt ở góc bên phải của bàn, và lần lượt lấy các khối hình khác đặt cùng hàng một cách ngẫu nhiêu:

ảnh hình trụ 4

Bước 5: Đặt từng khối từ dày nhất tới mỏng hơn theo hình dưới đây

hình trụ 6      hình trụ 7

Bước 6: Cất từng khối trụ vào hộp, bắt đầu từ khối dày nhất theo hình dưới đây:

hình trụ 8        hình trụ 9

hình trụ 10

Để tìm mua sản phẩm, mẹ có thể tham khảo tại: http://giaocumontessori.com/p/bo-4-hinh-tru-khong-co-num-knobless-cylinders-set-of-4/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời