Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Long Rods trong Montessori

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Long Rods trong Montessori. Bộ giáo cụ này mục đích dạy trẻ về phân biệt độ dài, đồng thời cung cấp kỹ năng để chuẩn bị cho trẻ dùng lên bộ gậy số ( Number Rod)

Bước 1: Mẹ và con trải thảm và nhẹ nhàng lấy từng gậy trên kệ ra đặt lên thảm, bắt đầu từ gậy ngắn nhất đặt ở giữa thảm, sau đó là các gậy dài hơn đặt ngẫu nhiên, như hình dưới đây:

Bước 2: Di chuyển gậy dài nhất và ngắn nhất đến bên cạnh thảm, chỉ vào gậy dài nhất và nói: “Cái này dài”, rồi chỉ vào gậy ngắn nhất và nói với trẻ: “Cái này ngắn”. Mẹ di chuyển các gậy còn lại về một phía như hình sau:

Bước 3: Lấy gậy dài nhất đặt vào cạnh của tấm thảm, rồi đến gậy ngắn hơn đặt vào bên cạnh gậy dài nhất, cho tới gậy cuối cùng như hình ảnh sau: