Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Powers of Two Cube trong Montessori

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Powers of Two Cube trong Montessori. Sử dụng bộ sản này sẽ giúp chuẩn bị cho trẻ hiểu về hệ thống số nhị phân.

Dưới đây là các bước hướng dẫn sử dụng sản phẩm này theo Montessori:

Bước 1: Đặt bộ giáo cụ lên góc bên trái của bàn

cube1

Bước 2: Lấy từng khối hình ra lần lượt giống như ảnh sau:

cube2          cube3

cube41      cube4

cube 6         cube 7

cube 8

Bước 3: Xếp các khối lại vào hộp như sau

xep 1             xep 2

cube 5       cube41

cube3      cube2

Tham khảo và tìm hiểu tại: http://giaocumontessori.com/p/nhan-2-khoi-lap-phuong-power-of-2-cubes/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com)

Trả lời