Hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Chart học phép tính trừ

Trải nghiệm bộ sản phẩm Chart học phép tính trừ sẽ giúp trẻ học được phép tính trừ.

Bộ sản phẩm học phép tính trừ này có 2 Chart.

I. Hướng dẫn sử dụng chart 1.

Cô giáo/cha mẹ hướng dẫn trẻ sử dụng chart 1 theo các bước như sau:

Bước 1. Đặt các học cụ cần thiết lên trên 1 tấm thảm hoặc mặt bàn.

300px-Subtraction_Finger_Chart_1-1

Bước 2. Viết phép tính cần thực hiện ra giấy. Ở ví dụ này ta sẽ thực hiện phép tính 12-7=?

300px-Subtraction_Finger_Chart_1-2

Bước 3. Đặt ngón trỏ tay phải lên số bị trừ (12) ở hàng ngay màu đỏ. Còn ngón trỏ tay phái thì đặt lên số trừ (7) ở cột màu xanh.

300px-Subtraction_Finger_Chart_1-3

Bước 4. Kéo ngón trỏ tay phải xuống ô cùng hàng với ngón trỏ tay trái.

300px-Subtraction_Finger_Chart_1-4

Bước 5. Dịch ngón trỏ tay trái cho tới khi chạm vào ngón trỏ tay phải. Sau đó mở 2 ngón tay ra thì sẽ thấy kết quả của phép tính này.

300px-Subtraction_Finger_Chart_1-5

300px-Subtraction_Finger_Chart_1-6

Bước 6. Viết kết quả ra giấy và tiếp tục hướng dẫn trẻ thực hiện các phép tính khác.

300px-Subtraction_Finger_Chart_1-7

II. Hướng dẫn sử dụng Chart 2

Cô giáo/ cha mẹ hướng dẫn trẻ sử dụng chart số 2 theo các bước như sau :

Bước 1. Đặt các học cụ cần thiết lên trên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm như hình dưới :

280px-Blank_Subtraction_Chart_1

Bước 2. Sắp đặt các thẻ số ở phía trên của chart :

280px-Blank_Subtraction_Chart_2     280px-Blank_Subtraction_Chart_3

Bước 3. Chọn 1 phép tính, đặt lên ngay phía trên chart. Yêu cầu trẻ tìm đáp án của phép tính.

280px-Blank_Subtraction_Chart_5

Bước 4. Tìm thẻ số đáp án rồi đặt ngay cạnh thẻ phép tính.

280px-Blank_Subtraction_Chart_6

Bước 5. Đặt ngón trỏ tay phải vào vị trí số bị trừ (13) trên hàng ngang màu đỏ. Và đặt ngón trỏ tay trái vào số trừ (7) trên cột màu xanh.

280px-Blank_Subtraction_Chart_7

Bước 6. Kéo ngón trỏ tay phải thẳng xuống ô cùng hàng với ngón trỏ tay trái. Sau đó dịch ngón trỏ tay trái sang cho tới khi 2 ngón tay gặp nhau

280px-Blank_Subtraction_Chart_8

280px-Blank_Subtraction_Chart_9

Bước 7. Sau đó thì dùng ngón trỏ tay trái giữ vị trí đó, còn tay phải thì nhấc thẻ đáp án là số 6 đặt vào ô đó.

280px-Blank_Subtraction_Chart_10

280px-Blank_Subtraction_Chart_11

Mua sản phẩm tại đây: http://giaocumontessori.com/p/chart-hoc-phep-tinh-tru-subtraction-working-charts/

( Được biên tập bởi Dayconkieunhat.com. Mọi trích dẫn, sao chép thông tin, vui lòng ghi rõ trích từ Dayconkieunhat.com)

Trả lời