Hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Decimal System Material trong Montessori

Bài viết hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Decimal System Material trong Montessori. Các thẻ số có màu sắc và độ dài khác nhau, giới thiệu cho trẻ biết giá trị khác nhau của 1, 10, 100, 1000. Giúp trẻ tiếp thu kiến thức căn bản của hệ thống số thập phân.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng sản phẩm theo từng bước trong Montessori:

I. Hướng dẫn trẻ học các thẻ số từ 1 đến 1000.

Bước 1 : Mang khay chứa 4 con số 1, 10, 100, 1000 đặt lên bàn hoặc 1 tấm thảm.

220px-Intro_to_the_Cards_2Bước 2 : Chỉ vào số 1 vào nói với trẻ ” Đây là số 1″

Bước 3 : Chỉ vào số 1o và nói với trẻ ” Đây là số 10. Con có thể đếm cho mẹ/cô biết số này có mấy số 0 không?”

Bước 4 : Chỉ vào số 100 và nói với trẻ ” Đây là số 100. Con có thể đếm cho mẹ/cô biết số này có mấy số 0 không?”

Bước 5 : Chỉ vào số 1000 và nói với trẻ ” Đây là số 1000. Con có thể đếm cho mẹ/cô biết số này có mấy số 0 không?

II. Hướng dẫn trẻ học thẻ số từ 1 đến 9000

Bước 1 : Mẹ/Cô vừa đặt các con số từ 1 đến 9 theo thứ tự từ trên xuống dưới và ở sát mép phía tay trái của tấm thảm. Vừa xếp mẹ/cô vừa đọc : ” số 1, số 2, số 3…”.

250px-Card_Layout_1Bước 2 : Tiếp tục xếp đến các con số hàng chục. Vừa xếp, mẹ/cô cũng nói với trẻ : ” 10, 20, 30…”

250px-Card_Layout_2

Bước 3 : Sau khi xếp hết hàng chục, mẹ/cô sẽ tiếp tục xếp đến các con số hàng trăm. Vừa đếm, cũng tiếp tục nói với trẻ : ” 100, 200, 300…”

250px-Card_Layout_3

Bước 4 : Cuối cùng là các con số hàng nghìn.

250px-Card_Layout_4III. Hướng dẫn trẻ học với hạt tròn màu vàng, cùng với chuỗi, tấm, khối được tạo ra từ những hạt tròn vàng.

Mẹ/cô xem phần hướng dẫn sử dụng vật thể của hạt tròn màu vàng này ở phần hưỡng dẫn sử dụng sản phẩm : Introduction to Decimal Quantity with Trays

Tham khảo và tìm mua sản phẩm tại: http://giaocumontessori.com/p/so-thap-phan-introduction-to-decimal-symbol/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời