Hướng dẫn sử dụng Chart 1 và 2 trong bộ sản phẩm Chart học phép tính nhân

Trải nghiệm bộ sản phẩm Chart học phép tính nhân này sẽ giúp trẻ ghi nhớ các bản chất của phép tính nhân.

I. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Chart 1.

Cô giáo/cha mẹ hướng dẫn trẻ học sản phẩm này theo các bước như sau :

Bước 1. Đặt các học cụ cần thiết lên trên mặt bàn hoặc trên 1 tấm thảm. Viết phép tính cần tính lên giấy. Ở ví dụ này là phép tính 3×8=?

300px-Mult_Finger_Chart_1-1

Bước 2. Đặt ngón trỏ tay trái vào số đầu tiên (3) trong phép tính ở cột màu đỏ và đặt ngón trỏ tay phải vào số thứ hai (8) trên hàng ngang màu xanh.

300px-Mult_Finger_Chart_1-2

Bước 3. Kéo ngón trỏ tay phải xuống ô cùng hàng với ngón tay trái. Sau đó dịch ngón tay trái vào cho đến khi 2 đầu ngón tay chạm vào nhau.

300px-Mult_Finger_Chart_1-3

300px-Mult_Finger_Chart_1-4

Bước 4. Mở 2 ngón tay ra thì sẽ thấy kết quả của phép tính này. Sau đó viết kết quả ra giấy và hướng dẫn trẻ thực hiện các phép tính khác.

300px-Mult_Finger_Chart_1-5

300px-Mult_Finger_Chart_1-6

II. Hướng dẫn sử dụng Chart 2.

Cô giáo/cha mẹ hướng dẫn sử dụng trẻ học sản phẩm này theo các bước như sau :

Bước 1. Đặt chart 2 cạnh chart 1 và so sánh. Chỉ cho trẻ thấy rằng 2 chart này giống nhau nhưng ở chart 2 có một số phần bị thiếu.

300px-Mult_Finger_Chart_2-1

Bước 2. Cất Chart 1 đi. Sau đó lấy giấy bút ra và phép tính cần tính. Ở ví dụ này, phép tính này sẽ là 7×4=?

300px-Mult_Finger_Chart_2-2

300px-Mult_Finger_Chart_2-3

Bước 3. Đặt ngón trỏ tay phải lên số nhỏ (4) trong phép tính ở cột hàng dọc màu đỏ, còn ngón trỏ tay trái thì đặt lên ô số 7.

300px-Mult_Finger_Chart_2-4

Bước 4. Dịch ngón tay phải đến tận ô số cuối cùng trong hàng đó.

300px-Mult_Finger_Chart_2-5

Bước 5. Tiếp tục kéo ngón tay phải thẳng xuống ô số cùng hàng với ngón tay trái. Sau đó dịch ngón tay trái sang cho đến tận khi 2 ngón tay gặp nhau.

300px-Mult_Finger_Chart_2-6

300px-Mult_Finger_Chart_2-7

Bước 6. Mở 2 ngón tay sẽ thấy đáp án của phép tính này. Đáp án của phép tính 4×7 là 28. Viết đáp án ra giấy và tiếp tục hướng dẫn trẻ thực hành các phép tính khác.

300px-Mult_Finger_Chart_2-8

300px-Mult_Finger_Chart_2-9

Tìm hiểu thêm chart 3 tại ĐÂY.

Mua sản phẩm tại ĐÂY.

(Được biên tặp bởi Dayconkieunhat.com. Mọi trích dẫn, sao chép thông tin, vui lòng ghi rõ trích từ Dayconkieunhat.com).

Một bình luận cho “Hướng dẫn sử dụng Chart 1 và 2 trong bộ sản phẩm Chart học phép tính nhân”

Trả lời