Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Bird Puzzle trong Montessori

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Bird Puzzle trong Montessori. Mục đích của sản phẩm này là giúp trẻ hiểu được cấu tạo của loài chim (đầu, thân , đuôi , cánh chim…). Nâng cao kiến thức về sinh học, động vật học của trẻ.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này như sau :

– Bước 1 : Bày sản phẩm ra 1 tấm thảm sạch trên sàn nhà hoặc trên 1 cái bàn rộng, phẳng :

montessori_australia_bird_wooden_knob_puzzle

– Bước 2 : Gỡ từng miếng ghép tương ứng với từng bộ phận của con chim. Vừa gỡ miếng ghép, mẹ/cô vừa giải thích bộ phận đó tên là gì (đầu chim, thân chim, cánh chim…).

index1

– Bước 3 : Hướng dẫn trẻ ráp các miếng ghép lại đúng vị trí, trong lúc trẻ ghép lại thì mẹ/cô lặp lại bài hỏi 3 bước. Ví dụ : Bước 1 : Giới thiệu cánh của chim. Bước 2 : Hỏi trẻ cánh của chim đâu? Bước 3 : Chỉ vào cánh của chim và hỏi trẻ : Đây là bộ phận gì?

Bạn có thể tham khảo và tìm mua sản phẩm tại: http://giaocumontessori.com/p/ghep-hinh-con-chim-bird-puzzle/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời