Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Constructive Triangles – 5 Boxes

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Constructive Triangles – 5 boxes trong Montessori. Học và chơi với sản phẩm Constructive Triangles sẽ giúp trẻ hiểu được rằng tất cả các hình đa giác đều có thể được tạo ra từ những hình tam giác. Trải nghiệm sản phẩm sẽ giúp trẻ hiểu và học tốt môn hình học sau này.

Sau này là các bước hướng dẫn sử dụng sản phẩm theo Montessori.

I. Hướng dẫn sử dụng các tam giác trong hộp chữ nhật :

_Bước 1 : Đặt hết các hình tam giác trong hộp lên trên mặt thảm :

270px-Rectangular_Box_1

_ Bước 2 : Trẻ sẽ tập xếp các hình tam giác theo cặp màu tạo thành các hình đa giác như sau :

270px-Rectangular_Box_2

II. Sử dụng các hình tam giác trong hộp tam giác :

_ Bước 1 : Đặt hết các hình tam giác lên trên mặt thảm :

210px-Triangle_Box_2

_ Bước 2 : Trẻ sẽ xếp các hình tam giác theo màu giống nhau tạo thành các hình tam giác lớn hơn như sau :

180px-Triangle_Box_4180px-Triangle_Box_6

210px-Triangle_Box_9

210px-Triangle_Box_12

210px-Triangle_Box_14

210px-Triangle_Box_13

III. Sử dụng hình tam giác trong hộp lục giác :

_ Bước 1 : Đặt hết các hình tam giác trong hộp lên trên mặt thảm :

200px-Lrghx_1

_ Bước 2 : Trẻ sẽ xếp các hình tam giác theo các màu giống nhau để tạo thành các hình đa giác như sau :

200px-Lrghx_2

200px-Lrghx_3

200px-Lrghx_4

200px-Lrghx_5

200px-Lrghx_6

Tham khảo và tìm mua sản phẩm tại: http://giaocumontessori.com/p/tao-hinh-tu-cac-hinh-tam-giac-constructive-triangles-5-boxes/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com)

Trả lời