Hướng dẫn trẻ học phép tính chia với sản phẩm Division Bead Board trong Montessori

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Division Bead Board trong Montessori. Sản phẩm montessori giúp trẻ hiểu bản chất và học tốt phép tính chia hơn.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm Montessori này để học phép tính chia như sau :

– Bước 1 : Chuẩn bị đầy đủ sản phẩm rồi đặt lên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm rộng :

280px-Division_Board_set_up

– Bước 2 : Viết phép tính cần giải đáp ra tờ giấy. Ở ví dụ này là phép tính 12:3=?

280px-Division_Board_2

– Bước 3 : Đếm lấy 12 hạt nhỏ màu xanh rồi bỏ vào cho cái bát nhỏ:

280px-Division_Board_3

– Bước 4 : Đặt 3 quả cầu nhỏ vào 3 vị trí số 1,2,3 ở hàng đầu tiên trên tẩm bảng. Vừa xếp vừa nói với trẻ ví dụ mỗi quả cầu đại diện cho 1 người.

280px-Division_Board_4

– Bước 5 : Nói với trẻ “Bây giờ con thử chia 12 hạt nhỏ màu xanh này cho 3 người, xem mỗi người sẽ được bao nhiêu hạt nhé?” Khi đó trẻ sẽ bắt đầu cầm 12 hạt nhỏ đó và chia đều vào mỗi cột có quả cầu.

280px-Division_Board_5

280px-Division_Board_6

– Bước 6 : Hỏi trẻ rằng mỗi người (quả cầu) nhận được bao nhiêu số hạt. Trẻ sẽ đếm và trả lời là 4. Sau đó bảo trẻ ghi kết quả phép tính vào tờ giấy.

280px-Division_Board_7

Tham khảo và tìm mua sản phẩm tại: http://giaocumontessori.com/p/bang-hoc-phep-chia-division-bead-board/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời