Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Flower Puzzle trong Montessori

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Flower Puzzle trong Montessori. Mục đích của sản phẩm là giúp trẻ hiểu được cấu tạo của 1 bông hoa (cánh hoa, nhị hoa, nhụy hoa…). Nâng cao kiến thức sinh học và hình thành tình yêu thiên nhiên của trẻ.

Các bước hướng dẫn trẻ học sản phẩm này như sau :

– Bước 1 : Bày sản phẩm ra 1 tấm thảm sạch trên sàn nhà hoặc trên 1 cái bàn rộng, phẳng:

montessori_australia_wooden_flower_puzzle_knobs_3– Bước 2 : Gỡ từng miếng ghép tương ứng với từng bộ phận của bông hoa. Vừa gỡ miếng ghép, mẹ/cô vừa giải thích bộ phận đó tên là gì (cuống hoa, cánh hoa, nhị hoa, nhụy hoa).

4b3dfa47c070c020dc0a1c3a7daf3b3c

536ef42015a097ee5018a250d6923135– Bước 3 :  Hướng dẫn trẻ ráp các miếng ghép lại đúng vị trí, trong lúc trẻ ghép lại thì mẹ/cô lặp lại bài hỏi 3 bước. Ví dụ : Bước 1 : Giới thiệu cánh hoa. Bước 2 : Hỏi trẻ cánh hoa đâu? Bước 3 : Chỉ vào cánh hoa và hỏi trẻ : Đây là bộ phận gì?

Bạn có thể tham khảo và tìm mua sản phẩm tại: http://giaocumontessori.com/p/ghep-hinh-bong-hoa-flower-puzzle/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời