Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Horse Puzzle trong Montessori

Mục đích của sản phẩm giáo cụ Montessori này là giúp trẻ hiểu được cấu tạo của loài ngựa (đầu, thân , đuôi , chân ngựa…). Sản phẩm giáo cụ Montessori này cũng giúp nâng cao kiến thức về sinh học, động vật học của trẻ.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này như sau:

– Bước 1 : Bày sản phẩm ra 1 tấm thảm sạch trên sàn nhà hoặc trên 1 cái bàn rộng, phẳng :index2– Bước 2 : Gỡ từng miếng ghép tương ứng với từng bộ phận của con ngựa. Vừa gỡ miếng ghép, mẹ/cô vừa giải thích bộ phận đó tên là gì (đầu ngựa, thân ngựa, chân ngựa, đuôi ngựa…).

index6

– Bước 3 : Hướng dẫn trẻ ráp các miếng ghép lại đúng vị trí, trong lúc trẻ ghép lại thì mẹ/cô lặp lại bài hỏi 3 bước. Ví dụ : Bước 1 : Giới thiệu đuôi con ngựa. Bước 2 : Hỏi trẻ đuôi ngựa đâu? Bước 3 : Chỉ vào đuôi ngựa và hỏi trẻ : Đây là bộ phận gì?

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời