Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Sandpaper Letters trong Montessori

Trẻ sẽ học bảng chữ cái thông qua thị giác trực quan hoặc dùng tay (xúc giác) sờ từng chữ để tự cảm nhận được các nét chữ. Giúp trẻ học ngôn ngữ nhanh hơn.

Các bước hướng dẫn trẻ học sản phẩm này như sau :

Bước 1 : Lấy 3 chữ cái trong bộ sản phẩm rồi úp phía mặt có chữ xuống mặt bàn hoặc mặt thảm. (Lưu ý là để các chữ cái về góc phía tay phải của bàn hoặc của thảm).

200px-Sandpaper_Letters_1

Bước 2 : Lật chữ cái đầu tiên lên, rồi dùng tay vẽ theo nét chữ. Vừa vẽ vừa nói với trẻ, ” Đây là chữ S”.

200px-Sandpaper_Letters_2

Bước 3 : Để chữ cái S sang phía góc trái của mặt bàn rồi lật chữ cái thứ 2 lên, và cũng dùng tay vẽ theo nét chữ. Vừa vẽ vừa nói với trẻ, ” Đây là chữ M”.

200px-Sandpaper_Letters_3

Bước 4 : Làm tương tự với chữ cái thứ 3 là chữ T.

200px-Sandpaper_Letters_4

Bước 5 : Hướng dẫn trẻ tự thực hiện lại các bước trên.

200px-Sandpaper_Letters_5

 

Bước 6 : Sau khi trẻ đã ghi nhớ được 3 chữ cái trên, thì tiếp tục cho trẻ học tới các chữ cái khác.

Tham khảo và tìm mua sản phẩm tại: http://giaocumontessori.com/p/hoc-viet-chu-tren-cat-sandpaper-letter-tracing-tray/ 

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời