Hướng dẫn trẻ học phép tính cộng với sản phẩm Stamp Game trong Montessori

Với sản phẩm Stamp Game, bố mẹ hoặc cô giáo có thể dạy trẻ thực hành các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các con số có 4 chữ số 1 cách đơn giản và dễ hiểu theo phương pháp Montessori. Dưới đây là cách hướng dẫn trẻ học phép tính cộng :

Bước 1 : Để bộ sản phẩm và các dụng cụ cần thiết lên trên 1 mặt bàn phẳng hoặc 1 tấm thảm sạch rộng trải trên nền nhà.

280px-SG_SA_1

– Bước 2 : Viết phép tính cần lời giải vào tờ giấy :

280px-SG_SA_2Ở đây ta có phép tính cộng : 4312 + 1241 = ?

– Bước 3 : Ta lấy 4 tem số 1000, 3 tem số 100, 1 tem số 10 và 2 tem số 1 để tạo thành số 4312.

280px-SG_SA_3

– Bước 4 : Đặt 1 que gỗ nhỏ ở phía dưới số 4312 vừa được tạo thành :

280px-SG_SA_4

– Bước 5 : Tiếp tục lấy 1 tem số 1000, hai tem số 100, bốn tem số 10 và 1 tem số 1 để tạo thành số cộng thứ 2 là 1241.

280px-SG_SA_5

– Bước 6 : Chuyển que gỗ nhỏ ngăn cách 2 xuống phía dưới số 1241

280px-SG_SA_6

– Bước 7 : Dồn các tem số của 2 số vào với nhau theo hàng (số hàng đơn vị vào với nhau, hàng chục vào với nhau, số hàng trăm và hàng nghìn cũng như vậy).

280px-SG_SA_7

– Bước 8 : Đếm tổng số tem số ở mỗi hàng (bắt đầu từ hàng đơn vị). Sau đó viết con số tổng tem số của mỗi hàng vào tờ giấy ghi phép tính. Ghi đúng theo hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn.

280px-SG_SA_8

Ta có tổng số tem hàng nghìn là 5, hàng trăm và hàng chục cũng là 5. Còn hàng đơn vị là 3. Vậy đáp án của phép tính 4312 + 1241 = 5553.

Tham khảo và tìm hiểu sản phẩm tại: http://giaocumontessori.com/p/tro-choi-voi-cac-tem-so-stamp-game/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời