Hướng dẫn trẻ học phép tính nhân với sản phẩm Stamp Game trong Montessori

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm Stamp Game để học phép tính nhân với các con số có tới 4 chữ số như sau :

– Bước 1 : Để bộ sản phẩm và các giáo cụ cần thiết lên trên 1 mặt bàn phẳng hoặc 1 tấm thảm sạch rộng trải trên nền nhà.

220px-Mult_with_Stamp_Game_1

– Bước 2 : Viết bài toán cần lời giải lên trên giấy. Trong trường hợp này là phép tính : 2432 x 4 =?

220px-Mult_with_Stamp_Game_2

220px-Mult_with_Stamp_Game_3

– Bước 3 : Dùng các tem số tạo thành số 2432 bốn lần. Cột đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn của các số nằm thẳng hàng với nhau. Dùng que gỗ nhỏ để ngăn cách các số đã tạo với số chuẩn bị được tạo ra. Sau bốn lần tạo ra số 2432 thì chuyển que gỗ đó xuống phía dưới cùng :

220px-Mult_with_Stamp_Game_4  220px-Mult_with_Stamp_Game_5  220px-Mult_with_Stamp_Game_6 220px-Mult_with_Stamp_Game_7  220px-Mult_with_Stamp_Game_8

– Bước 4 : Dồn các tem số vào với nhau, theo từng cột riêng biệt.

220px-Mult_with_Stamp_Game_9

– Bước 5 : Đếm số tem ở hàng đơn vị rồi ghi vào ô đơn vị trên tờ giấy. Tổng số tem hàng đơn vị trong trường hợp này là 8.

220px-Mult_with_Stamp_Game_10

– Bước 6 : Đếm số tem ở hàng chục. Trong trường hợp này số tem ở hàng chục là 12, vậy có thể dùng 10 tem hàng chục đổi lấy 1 tem hàng trăm. Rồi đặt tem hàng trăm đó vào cột các tem màu đỏ. Hàng chục chỉ còn lại 2 tem. Ghi số 2 vào ô hàng chục trong tờ giấy.

220px-Mult_with_Stamp_Game_11  220px-Mult_with_Stamp_Game_12  220px-Mult_with_Stamp_Game_13220px-Mult_with_Stamp_Game_14

– Bước 7 : Đếm số tem ở hàng trăm. Trường hợp này có 17 tem đỏ, vậy có thể dùng 10 tem hàng trăm để đổi lấy 1 tem hàng nghìn. Rồi đặt tem hàng nghìn đó vào đúng cột. Hàng trăm như vậy còn lại 7 tem. Ghi số 7 vào ô hàng trăm trên tờ giấy.

220px-Mult_with_Stamp_Game_15

– Bước 8 : Đếm số tem ở hàng nghìn rồi ghi vào ô hàng nghìn trên tờ giấy. Trường trường hợp này có 9 tem hàng nghìn.

220px-Mult_with_Stamp_Game_16

Như vậy bằng việc sử dụng bộ sản phẩm Stamp Game, trẻ có thể tính phép nhân 2432 x 4 = 9728 1 cách đơn giản và dễ hiểu.

Tham khảo và tìm mua sản phẩm tại: http://giaocumontessori.com/p/tro-choi-voi-cac-tem-so-stamp-game/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời