Hướng dẫn trẻ học phép tính trừ từ 1 tới 9000 với sản phẩm Decimal System Material trong Montessori

Bài viết hướng dẫn trẻ học phép tính trừ từ 1 tới 9000 với sản phẩm Decimal System Material trong Montessori.

Bước 1 : Chuẩn bị dụng cụ : Bày tất cả các thẻ số, khối , tấm, chuỗi và hạt đơn lẻ lên trên 1 tấm thảm theo trình tự như sau :

+ Ở phía trên của tấm thảm : Phía bên tay trái thì các đặt các thẻ số chồng lên nhau tạo thành số 6475. Bên tay phải thì đặt 6 khối 1000 hạt, rồi đến 4 tấm 100 hạt, 7 chuỗi 10 hạt và cuối cùng là 5 hạt đơn lẻ (đựng trong 1 cái chén nhỏ).

+ Ở phía dưới tấm thảm : Đặt 1 cái khay trong đó chứa các thẻ số theo thứ tự từ trái sang phải là 3000, 100, 20 và 4.

800px-S_Subtraction_1

Bước 2 : Lấy 3 khối 1000 hạt bỏ vào trong khay (ngay trên thẻ số 3000). Tương tự như vậy, lấy 1 tấm 100 hạt bỏ vào trong khay phía trên thẻ số 100, bỏ 2 chuỗi hạt vào khay phía trên thẻ số 20 và cuối cùng là bỏ 4 hạt vào chén nhỏ trong khay (phía trên thẻ số 4)

800px-S_Subtraction_2

Bước 3 : Vậy ở phía trên còn 3 khối 1000 hạt thì mẹ/cô đặt ngay phía dưới đó là thẻ số 3000, còn 3 tấm 100 hạt thì đặt thẻ số 300, còn 5 chuỗi hạt thì đặt thẻ số 50 và 1 hạt đơn lẻ thì đặt thẻ số 1.

800px-S_Subtraction_3Bước 4 : Xếp chồng các thẻ số 3000, 300, 50 và 1 tạo thành số 3351 và đặt ra phía tay trái ngay dưới số 6475. Sau đó lấy 4 thẻ số trong khay xếp chồng lên nhau tạo thành số 3124 rồi đặt phía dưới số 3351.

800px-S_Subtraction_4Bước 5 : Như vậy thông qua bộ giáo cụ này, trẻ đã học cách thực hiện phép tính trừ tới 4 chữ số 1 cách đơn giản và hiệu quả. Trẻ dễ dàng hiểu được bản chất của phép tính này. Mẹ/cô tiếp tục cho trẻ luyện tập thực hiện phép tính trừ với các con số khác.

Tham khảo và tìm mua sản phẩm tại: http://giaocumontessori.com/p/so-thap-phan-introduction-to-decimal-symbol/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời