Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Tree Puzzle trong Montessori

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Tree Puzzle trong Montessori. Mục đích của sản phẩm này là giúp trẻ hiểu được cấu tạo của 1 cái cây (ví dụ như rễ cây, thân, cành, lá). Nâng cao kiến thức sinh học, giúp hình thành tình yêu thiên nhiên của trẻ.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này như sau :

– Bước 1 : Bày sản phẩm ra 1 tấm thảm sạch trên sàn nhà hoặc trên 1 cái bàn rộng, phẳng:montessori_australia_wooden_knob_tree_puzzle_2– Bước 2 : Gỡ từng miếng ghép tương ứng với từng bộ phận của cây. Vừa gỡ miếng ghép, mẹ/cô vừa giải thích bộ phận đó tên là gì (Rễ, thân, cành, lá).

d723123b1f65b6e70e934c47ff9e5ceb2dd57aeaa04c39ae766279d90f8e060c

– Bước 3 : Hướng dẫn trẻ ráp các miếng ghép lại đúng vị trí, trong lúc trẻ ghép lại thì mẹ/cô lặp lại bài hỏi 3 bước. Ví dụ : Bước 1 : Giới thiệu rễ cây. Bước 2 : Hỏi trẻ rễ cây đâu? Bước 3 : Chỉ vào rễ cây và hỏi trẻ : Đây là bộ phận gì?

Tham khảo và tìm mua sản phẩm tại: http://giaocumontessori.com/p/ghep-hinh-than-cay-co-lon-big-tree-puzzle/

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Trả lời